GDPR školení a implementace do firemních procesů

Evropská unie zavedla obecné nařízení k ochraně osobních údajů, tzv. GDPR – General Data Protection Regulation, které je platné od 25.5.2018. Toto nařízení se v drtivé většině případů dotkne všech firem zpracovávajících osobní údaje svých klientů a zaměstnanců. Na zmapování stavu a zavedení procesů v nutném rozsahu si firmy dávají většinou dost času, ale vzhledem k omezením a vysokým pokutám, které vyplývají z porušování tohoto nařízení, se firmám vyplatí preventivní příprava a proškolení klíčových zaměstnanců.

Připravte se na GDPR ještě dnes v rozsahu, který je v souvislosti s nařízením a výkladem legislativy dostačující a nevyžaduje žádné zásadní investice.

Využijte implementační školení od certifikovaného GDPR DPO školitele a konzultanta se statusem Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle mezinárodní akreditace schválené EU.

Praktické školení GDPR implementace do firemních procesů zahrnuje

 • vymezení pojmů souvisejících s GDPR obecně a v kontextu vaší firmy
 • praktický výklad legislativy související s GDPR nařízením
 • proč GDPR implementovat a v jakém nutném rozsahu
 • mapování osobních údajů a jejich tok ve firemních procesech
 • GAP analýzu a přípravu na implementační fázi
 • posouzení rizik a přijetí organizačních a technických opatření
 • nastavení implementačního projektu v nutném a potřebném rozsahu
objednat školení

Co díky školení získáte

 • návody a postupy, které se zabývají zejména praxí a implementací GDPR
 • nezbytný teoretický základ pro pochopení problematiky GDPR
 • řešení oblastí a úskalí ochrany osobních údajů týkajících se právě vaší firmy
 • šablony dokumentů pro implementaci GDPR ihned použitelné v praxi: vstupní analýzy, risk formula, flowcharty, roadmap, project briefy, metodiky, logy atd.
 • manuál pro použití šablon dokumentů vycházející z best practice souvisejících metodik a praxí prověřeného know-how
 • individuální přístup, kdy každé školení je unikátní a vytvořené na klíč pro vaši firmu

Pro koho je školení určeno

 • školení je určeno pro skupinu max. 6 osob z jedné firmy
 • optimální složení skupiny: zástupce vedení, HR, IT, financí, obchodu a marketingu
 • všichni účastníci by měli mít status rozhodovatele ke konkrétnímu účelu zpracování osobních údajů jak po faktické, tak fyzické stránce zpracování a toku informací

Průběh a organizace školení

 • 7 hodin nabitých praktickými informacemi a návody
 • výklad společně s diskusí a řešením konkrétních úskalí pro vaši firmu
 • začátek obvykle v 9:00, pauza na oběd, konec 17:00+
 • zvýhodněná cena školení 24.900 Kč bez DPH
 • zahrnuje materiály a šablony implementačních dokumentů v hodnotě 5.000 Kč jako bonus
 • po skončení školení získává vaše firma osvědčení GDPR Approved Company s autorizací certifikovaného DPO

Objednávka školení

Objednávám školení GDPR implementace za cenu 24.900 Kč bez DPH jménem následující firmy jako její oprávněný zástupce:

Po odeslání objednávky ověříme vaše údaje a spojíme se s vámi ohledně naplánování školení a detailů.
Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Profil školitele GDPR

Tomáš Barčík je certifikovaným školitelem a konzultantem pro implementaci GDPR se statusem Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle mezinárodní akreditace schválené EU. 15 let praxe s ochrannou osobních údajů v segmentu managementu, marketingu, IT a HR. Zkušenosti se zaváděním informačních systémů, ERP, data management strategií a cyber security. Právní povědomí k ochraně osobních údajů vycházející ze znalostí dosud platných zákonů a norem, zejména 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti. Projektový manažer s mezinárodní certifikací a praxí z globálních firem.

Certifikáty: GDPR DPO, PRINCE2 Project Management, MOR Risk Management, ITIL structure Library, TOGAF Enterprise Architecture